Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Giấy 70, 80 là gì?

Khi mua giấy in, photo hầu hết người bán đều hỏi bạn giấy 70 hay 80? Vậy giấy 70, 80 là gì? Nó có ý nghĩa gì?

Hiểu theo cách đơn giản thì giấy 70 hay giấy 80 là chỉ số cho biết độ dày của giấy, chỉ số này càng lớn thì giấy càng dày.

Thông số thường thấy trên các ream giấy A4/70GSM, A4/80GSM. GSM là viết tắt của từ Grams per Square Meter là đơn vị định lượng của giấy tính trên diện tích 1m2. 70GSM có nghĩa là 1m2 giấy khi đem cân sẽ có trọng lượng là 70 gram, và 80GSM là 80 gram trên 1m2 giấy.

Ví dụ: Giấy Supreme A4/70GSM: có nghĩa là giấy hiệu Supreme khổ A4 định lượng 70gram/1m2
Blogger Comments
Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét