Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Máy chuốt bút chì

Máy chuốt bút chì quay tay giúp cho bút chì được chuốt dễ dàng và cho ra nét bút đẹp hơn.

Hình ảnh:

Máy chuốt bút chì_Trường An Phát
Máy chuốt bút chì _ Trường An Phát
Máy chuốt bút chì_Trường An Phát
Máy chuốt bút chì_Trường An Phát
Máy chuốt bút chì_Trường An Phát
Máy chuốt bút chì_Trường An Phát
Máy chuốt bút chì_Trường An Phát
Máy chuốt bút chì_Trường An Phát

Máy chuốt bút chì xuất xứ từ Nhật có 3 màu để lựa chọn.

Máy chuốt bút chì_Trường An Phát
Blogger Comments
Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét