Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Các vật dụng văn phòng bằng tiếng Anh - phần 1

Văn phòng phẩm là vật được sử dụng hàng ngày tại nơi làm việc trong tất cả các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nếu bạn là nhân viên cho 1 doanh nghiệp nước ngoài và thường xuyên làm việc với nhân viên cùng phòng ban là người nước ngoài thì ngoài việc bạn có thể giao tiếp được với người nước ngoài thì bạn cũng cần phải biết thêm nhóm từ vựng về các vật dụng văn phòng hàng ngày để ko bị ngỡ ngàng khi bạn cùng phòng mượn nhờ chúng ta một món đồ gì đó thì mình có thể hiểu và lấy ngay mà ko phải hỏi lại nhiều lần. Sau đây chúng tôi giúp bạn hệ thống lại tên các vật dụng văn phòng bằng tiếng Anh mà bạn thường dùng.

Phần 1: Nhóm vật dụng thường thấy trên bàn. Desktop instruments


STAPLER

HOLE PUNCH

TAPE DISPENSER

PENCIL SHARPENER

KNIFE
 

THUMBTACK

STAPLE REMOVER

GLUE STICK

SCOTCH TAPE

SCISSORS

BINDER CLIP

PAPER FASTENER

PAPER CLIP

BULLDOG CLIP

TELEPHONE

HEADSET


Ảnh: nguồn từ internet
Blogger Comments
Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét